Education Quality Committee

 

Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz. mail: robert.ulewicz@wz.pcz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr Anna Wiśniewska-Sałek e-mail: anna.wisniewska-salek@wz.pcz.pl

 

Skład wydziałowej komisji ds. Jakości kształcenia

 1. dr Anna Wiśniewska-Sałek – przewodnicząca
 2. dr inż. Anna Niedzielska – z-ca przewodniczącej
 3. dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz – przedstawiciel Władz Dziekańskich
 4. dr hab. inż. Piotr Tomski, prof. PCz – przedstawiciel studiów podyplomowych
 5. dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz
 6. dr inż. Aneta Pachura
 7. dr Agata Przewoźna-Krzemińska
 8. dr Marta Starostka-Patyk
 9. dr inż. Magdalena Mazur
 10. dr Jan Kowalik
 11. dr Aleksandra Zyska
 12. dr Paula Bajdor
 13. dr inż. Edyta Kulej-Dudek
 14. dr Joanna Krzywda
 15. dr inż. Piotr Kuraś
 16. dr inż. Joanna Tabor
 17. dr inż. Marzena Pytel-Kopczyńska
 18. dr Aleksandra Grabińska
 19. dr Katarzyna Brendzel-Skowera
 20. dr Leszek Cichobłaziński – przedstawiciel Związków Zawodowych
 21. mgr Agnieszka Majewska
 22. mgr Adam Brzeszczak – przedstawiciel doktorantów
 23. Monika Szary – przedstawiciel studentów