Koordynatorzy ds. Krajowych Ram Kwalifikacji / Polskiej Ramy Kwalifikacji

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Edyta Kulej-Dudek
Kierunek Zarządzanie – dr inż. Agnieszka Puto
Kierunek Management (ścieżka anglojęzyczna kierunku Zarządzanie II stopnia) – dr inż. Nicoletta Baskiewicz
Kierunek Logistyka – dr Katarzyna Grondys oraz dr inż. Monika Strzelczyk
Kierunek Logistyka (I stopień inż.) – dr inż. Aneta Pachura
Kierunek Logistics (ścieżka anglojęzyczna kierunku Logistyka II stopnia) – dr Joanna Krzywda
Kierunek Filologia/Angielski Język Biznesu – dr Marek Zasempa
Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – dr inż. Marta Niciejewska
Kierunek Turystyka i Rekreacja – dr Jan Kowalik
Kierunek Zdrowie Publiczne – dr inż. Arkadiusz Bryll
Kierunek Gospodarka Przestrzenna – dr inż. Anna Słocińska
Kierunek Finanse i Rachunkowość – dr inż. Renata Biadacz
Kierunek Menedżer Żywności i Żywienia – dr Aleksandra Zyska
Kierunek Zarządzanie Jakością i Produkcją – dr inż. Manuela Ingaldi
Kierunek Design i Zarządzanie Projektami – dr Agnieszka Ociepa-Kubicka