prof. zw. dr hab. Felicjan Bylok
Dyrektor Instytutu Socjologii i Psychologii Zarządzania
Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój służbowy: 47/4; 301z

 

 

 

 

dr Leszek Cichobłaziński
z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii i Psychologii Zarządzania
Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 112z

 

 

 

dr hab. Konrad Głębocki
Kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego i Prawa
Stanowisko: profesor PCz

Pokój służbowy: 29/DS4

 

 

 

dr inż. Aleksandra Czarnecka
Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 513z

 

 

 

 

dr Sebastian Skolik
Kierownik Zakładu Socjologii Zarządzania
Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 42/DS4