DZIEKAN dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz
DZIEKAN
dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz

PRODZIEKAN DS. NAUKI prof. zw. dr hab. Felicjan Bylok,
PRODZIEKAN DS. NAUKI
prof. zw. dr hab. Felicjan Bylok,

PRODZIEKAN DS. NAUCZANIA dr inż. Elżbieta Wysłocka
PRODZIEKAN DS. NAUCZANIA
dr inż. Elżbieta Wysłocka

PRODZIEKAN DS. PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYCH dr inż. Marcin Zawada
PRODZIEKAN DS. PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYCH
dr inż. Marcin Zawada

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz