e-mail telefon pokój
DEAN MANAGEMENT DEPARTMENT OFFICE
mgr Halina Tomczyk
mgr Magdalena Bugaj
halina.tomczyk@wz.pcz.pl
magdalena.bugaj@wz.pcz.pl
34 3250 395 101
SEKRETARIATY
Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem
mgr inż. Mariusz Mucha mariusz.mucha@wz.pcz.pl 34 3250 330 201
Instytut Marketingu
Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa
Katedra Języka Biznesu
34 3250 311 410
Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania
Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu
Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem
Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa
Katedra Inżynierii Zarządzania
Katedra Informatyki Ekonomicznej
mgr Anna Dziubka anna.dziubka@wz.pcz.pl 34 3250 351 37 DS-4
FINANSE
mgr Ewa Kubiak
mgr Agnieszka Trzepizur
mgr inż. Justyna Grabowska
mgr inż. Marta Mucha
ewa.kubiak@wz.pcz.pl
agnieszka.trzepizur@wz.pcz.pl
justyna.grabowska@wz.pcz.pl
marta.mucha@wz.pcz.pl

34 3250 340
34 3250 334

417
417

PLANY
mgr Ewa Jasińska ewa.jasinska@wz.pcz.pl 34 3250 308 104
WYDAWNICTWO WYDZIAŁOWE
mgr inż Paweł Ujma
mgr Marcin Pilarski
mgr Agnieszka Skrzypczak
mgr Magdalena Chrzan
mgr Joanna Jasińska
Dawid Domański

pawel.ujma@wz.pcz.pl
marcin.pilarski@wz.pcz.pl
agnieszka.skrzypczak@wz.pcz.pl
magdalena.chrzan@wz.pcz.pl
joanna.jasinska@wz.pcz.pl
dawid.domanski@wz.pcz.pl

34 3250 480

34 3250 867
(sprzedaż książek)

3 DS-4
PROCEDURY DOKTORSKIE, ROZWÓJ KADR
mgr Barbara Olszewska barbara.olszewska@wz.pcz.pl 34 3250 547 105
STUDIA DOKTORANCKIE
mgr Agnieszka Majewska agnieszka.majewska@wz.pcz.pl 34 3250 874 414
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
mgr Beata Walczyk
mgr inż. Ewa Dudzińska
beata.walczyk@wz.pcz.pl
ewa.dudzinska@wz.pcz.pl
34 3250 310 106
SPRAWY KADROWE
mgr inż Katarzyna Walentek katarzyna.walentek@wz.pcz.pl 34 3250 310 106
ADMINISTRACJA
 

 

mgr Julian Dołowacki
mgr inż. Leszek Musialik
dr Aneta Broniszewska
mgr inż Wojciech Mazanek
Maksymilian Ostrowski

julian.dolowacki@wz.pcz.pl
leszek.musialik@wz.pcz.pl
aneta.broniszewska@wz.pcz.pl
wojciech.mazanek@wz.pcz.pl
maksymilian.ostrowski@wz.pcz.pl

34 3250 366

34 3250 396

34 3250 405/203

1Z

501

Aula 1

OBSŁUGA KOMPUTEROWA
mgr inż. Paweł Kaliński
mgr Tadeusz Holenc
pawel.kalinski@wz.pcz.pl
tadeusz.holenc@wz.pcz.pl
34 3250 406 303