DEAR SIRS

W ramach ustaleń dokonanych podczas spotkania z Dyrektorami Szkół Ponadgimnazjalnych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, przedstawiamy uaktualnione tematy spotkań jakie mogą zostać zrealizowane przez pracowników naszego Wydziału z uczniami Państwa szkół.

Pragniemy zapewnić, iż jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi pozwalające rozszerzyć proponowaną tematykę i zakres współpracy.

Propozycję miejsca, terminu i godziny spotkania prosimy ustalać telefonicznie lub drogą mailową z Prodziekanem ds. Programowo-Organizacyjnych Wydziału Zarządzania dr inż. Marcinem Zawadą.

PROPOZYCJE TEMATÓW SPOTKAŃ
Z UCZNIAMI SZKÓŁ PONADGIMNAZIALNYCH

Lp. Temat Prowadzący
1 Naj, naj, naj w ekonomii dr Patrycja Krawczyk
2 Stefa euro – czy warto? Szanse i zagrożenia dla Polski dr Sylwia Stachera-Włodarczyk
3 Praktyczne aspekty zakładania firmy mgr Judyta Kowalczyk
4 Praktyczne aspekty prowadzenia firmy – jak ustrzec się błędów i nie wpaść w pułapki współczesnego biznesu dr Dariusz Krzywda
5 Małe i średnie przedsiębiorstwa  – system podatkowy dr Marcin Stępień
6 Biznes w chmurze prof. Robert Kucęba
7 Biznesplan w e-handlu. Jak oszacować koszty i przychody sklepu internetowego dr Tomasz Turek
8 Ocena efektywności inwestycji w akcje wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie dr Aneta Włodarczyk
9 Wyzwania dla współczesnego zarządzania: Nowa era komunikacji dr hab. Paweł Nowodziński
10 Wykorzystanie wizerunku znanych osób w kampaniach marketingu społecznego dr Agnieszka Widawska-Stanisz
11 Niekonwencjonalny marketing jako odpowiedź na potrzeby młodego konsumenta dr Anna Niedzielska
12 Marketing i promocja, wykorzystanie dostępnych narzędzi do reklamowania firmy i pozyskiwania klientów dr Katarzyna Brendzel-Skowera
13 Społeczna odpowiedzialność a kreowanie pozytywnego wizerunku dr Katarzyna Olejniczak
14 Jak Cię widzą, tak Cię piszą – rola mowy ciała w autoprezentacji dr Katarzyna Zadros
15 Wybrane aspekty przedsiębiorczości dr Iga Kott,
mgr Tomasz Szczepanik
16 Ciekawostki o laureatach nagrody nobla w dziedzinie ekonomii dr Patrycja Krawczyk
17. Stres w środowisku pracy mgr Marta Konodyba-Szymańska
18. Rynek pracy – uwarunkowania demograficzne dr Andrzej Skibiński
19. Zarządzanie energetyką prosumencką mgr Mateusz Bajor
20. Nowoczesne formy marketingu nastawionego na młodzież dr Sławomir Kowalski
21. Fakty, mity i stereotypy na temat kultur anglojęzycznych dr Marek Zasępa
22. Choroby metaboliczne wśród dzieci i młodzieży dr n. med. Jacek Jóźwiak
23. Jak efektywnie produkować? dr inż. Marek Krynke
24. Systemy wieloagentowe w modelowaniu negocjacji dr inż. Rafał Niedbał
25. Jakie są nasze relacje z niepełnosprawnymi w rodzinie, szkole, pracy? dr inż. Andrzej Barczyński
26. Biznes w chmurze prof. Robert Kucęba
27. Rola obrazu w przekazie reklamowym prof. Jacek Sztuka
28. Obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce dr Roman Garbiec
29. Inwestycje w instrumenty pochodne dr Wioletta Skrodzka
30. Ekologia produktu dr hab. Tomasz Nitkiewicz
31. Globalizacja prof. Piotr Pachura
32. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Polsce dr Agnieszka Ociepa-Kubicka
33. Osobowość a wybór zawodu dr Krzysztof Niewiadomski

Kontakt:
dr inż. Marcin Zawada prodziekan Wydziału Zarządzania ds. programowo-organizacyjnych
e-mail: zawada@zim.pcz.pl    tel. 604 215 519