The condition of participation is the submission of the following documents:

1. Application for admission to post-graduate studies (Form completed on-site or to be downloaded),

2. Copy of the diploma of higher education (Bachelor’s, engineer’s or master’s)

3. Photocopy of the ID card

4. Proof of payment for the recruitment procedure PLN 85

Documents accepts:

Wydział Zarządzania

ul. Armii Krajowej 19 B,

42-200 Częstochowa

Centrum Studiów Podyplomowych

pokój 110 tel. 034 325 04 10
pokój 417 tel. 034 325 03 40

w dniach:

Poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 8:00 – 15:00

wtorek  w godz. 8:00 – 17:00

 Raiffeisen Bank Polska S.A.

Oddział Częstochowa

06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

z dopiskiem studia podyplomowe …………….

PODANIE – KWESTIONARIUSZ o przyjęcie na studia podyplomowe w Politechnice Częstochowskiej

Umowa z zakładem pracy niezbędna do wystawienia faktury VAT