Organization of classes

Postgraduate studies last 1 year (2 semesters)


Zajęcia są prowadzone:

• Rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi – poniedziałki i wtorki od godz. 16.15
• Masaż w rekreacji i odnowie biologicznej – czwartki i piątki od godz. 16.15
• Zarządzanie nieruchomościami – poniedziałki i wtorki od godz. 16.15
• Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach – soboty i niedziele
• Bezpieczeństwo wewnętrzne – poniedziałki i wtorki od godz. 16.15
Miejsce odbywania się zajęć

Zajęcia prowadzone są w budynku Wydziału Zarządzania w salach wykładowych i laboratoryjnych.


Forma zaliczenia

• Podstawą wydania świadectwa jest, zdanie egzaminu końcowego.

• Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.


Uzyskane kwalifikacje

Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z drukami ministerialnymi ze wskazaniem kierunku studiów i końcowej oceny. świadectwo zawiera spis wszystkich przedmiotów wraz z liczbą godzin.


Dodatkowe informacje

Każda grupa ma opiekuna, który kontaktuje się ze studentami drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje wszelkie potrzebne informacje.


Warunki uruchomienia kierunku

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna liczba zgłoszeń na danej specjalności wynosi 30 osób. Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności