Center for Postgraduate Studies
Faculty of Management, Częstochowa University of Technology
Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: podyplomowe@wz.pcz.pl

Head of the Postgraduate Studies Center
dr hab. inż. Piotr Tomski prof. PCz

Information on postgraduate studies is provided by:

mgr Dorota Chłąd tel. (34) 3250 410
mgr Ewa Kubiak tel. (34) 3250 340