Kierunki Pracownicy Dziekanatu e-mail telefon pokój

Kierownik:

 

mgr Justyna Urbańska
mgr inż. Ilona Kożuch
mgr Dorota Chłąd
justyna.urbanska@wz.pcz.pl
ilona.kozuch@wz.pcz.pl
dorota.chlad@wz.pcz.pl
34 3250 445
34 3250 445
34 3250 410
113
113
110
Dziekanat studiów stacjonarnych
Logistyka
Logistics
mgr Agnieszka Kula
mgr inż. Aneta Polak
agnieszka.kula@wz.pcz.pl
aneta.polak@wz.pcz.pl

34 3250 325

111

Zdrowie Publiczne
Menadżer Żywności i Żywienia
Zarządzanie w Turystyce i Sporcie
Turystyka i Rekreacja
Design i Zarządzanie Projektami
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zarządzanie
Management
Pomoc materialna
mgr Iwona Soboniak
mgr Katarzyna Cieślik-Pisula
mgr Monika Nawrot
iwona.soboniak@wz.pcz.pl
katarzyna.cieslik-pisula@wz.pcz.pl
monika.nawrot@wz.pcz.pl
34 3250 274

115

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie Jakością i Produkcją
Quality and Production Management
mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka
paulina.bartczak@wz.pcz.pl
joanna.rzepka@wz.pcz.pl
34 3250 448
012
Finanse i Rachunkowość
Angielski Język Biznesu
mgr inż. Anna Chrobot
mgr inż. Ilona Rosak
anna.chrobot@wz.pcz.pl
ilona.rosak@wz.pcz.pl

34 3250 427

013

Dziekanat studiów niestacjonarnych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zarządzanie Jakością i Produkcją
Zarządzanie
mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka
paulina.bartczak@wz.pcz.pl
joanna.rzepka@wz.pcz.pl
34 3250 448
012
Logistyka
Finanse i Rachunkowość
mgr Karina Strzelczyk
mgr Katarzyna Matyja
karina.strzelczyk@wz.pcz.pl
katarzyna.matyja@wz.pcz.pl
34 3250 320
109