Kierunki Pracownicy Dziekanatu e-mail telefon pokój

Kierownik:

 

mgr Justyna Urbańska
mgr inż. Ilona Kożuch
mgr Dorota Chłąd
justyna.urbanska@wz.pcz.pl
ilona.kozuch@wz.pcz.pl
dorota.chlad@wz.pcz.pl
34 3250 445
34 3250 445
34 3250 410
113
113
110
Dziekanat studiów stacjonarnych
Zarządzanie
Management
Logistyka
mgr Agnieszka Kula
mgr inż. Aneta Polak
agnieszka.kula@wz.pcz.pl
aneta.polak@wz.pcz.pl

34 3250 325

111

Zdrowie Publiczne
Menadżer Żywności i Żywienia
Gospodarka Przestrzenna
Turystyka i Rekreacja
Design i Zarządzanie Projektami
Pomoc materialna
mgr Iwona Soboniak
mgr Katarzyna Cieślik-Pisula

mgr Monika Nawrot

iwona.soboniak@wz.pcz.pl
katarzyna.cieslik-pisula@wz.pcz.pl

monika.nawrot@wz.pcz.pl

34 3250 274

115

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Management and Production Engineering
Zarządzanie Jakością i Produkcją
mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka
paulina.bartczak@wz.pcz.pl
joanna.rzepka@wz.pcz.pl
34 3250 448
012
Finanse i Rachunkowość
Filologia
Angielski Język Biznesu
Logistics
mgr inż. Anna Chrobot
mgr inż. Ilona Rosak
anna.chrobot@wz.pcz.pl
ilona.rosak@wz.pcz.pl

34 3250 427

013

Dziekanat studiów niestacjonarnych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zarządzanie Jakością i Produkcją
Zarządzanie I stopnia
mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka
paulina.bartczak@wz.pcz.pl
joanna.rzepka@wz.pcz.pl
34 3250 448
012
Logistyka
Zarządzanie
Finanse i Rachunkowość
mgr Karina Strzelczyk
mgr Katarzyna Matyja
karina.strzelczyk@wz.pcz.pl
katarzyna.matyja@wz.pcz.pl
34 3250 320
109

 

 

 

Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie studiów stacjonarnych 

Pokój 013 kierunek: Finanse i Rachunkowość, Filologia, Angielski Język Biznesu, Logistics

Pokój 111 kierunek: Zarządzanie, Management, Logistyka

Pokój 115 kierunek: Zdrowie Publiczne, Menadżer Żywności i Żywienia, Gospodarka Przestrzenna, Turystyka i Rekreacja, Design i Zarządzanie Projektami

Poniedziałek godz. 11.00 – 14.00
Wtorek godz. 9.00 – 14.00
Środa Nieczynne
Czwartek godz. 9.00 – 14.00
Piątek godz. 9.00 – 12.00
 

Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Pokój  012 kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (stacjonarne i niestacjonarne), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (niestacjonarne), Zarządzanie Jakością i Produkcją (stacjonarne i niestacjonarne), Management and Production Engineering (stacjonarne), Zarządzanie I stopnia

Poniedziałek godz. 12.00 – 14.00
Wtorek godz. 12.00 – 16:30
Środa Nieczynne
Czwartek godz. 12.00 – 14.00
Piątek godz. 9.00 – 12.00
Sobota godz. 8.00 – 12.00 (w dniach zjazdów)
 

Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie studiów niestacjonarnych 

Pokój 109 kierunek: Zarządzanie II stopnia, Logistyka, Finanse i Rachunkowość

Poniedziałek godz. 12.00 – 14.00
Wtorek godz. 12.00 – 16:30
Środa Nieczynne
Czwartek godz. 12.00 – 14.00
Piątek godz. 9.00 – 12.00
Sobota godz. 8.00 – 12.00 (w dniach zjazdów)