Pomoc materialna
Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

Legitymacja elektroniczna
Procedura wydania legitymacji elektronicznej
Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej

Podania

PL
Podanie o przeniesienie na studia
Podanie o przyjecie na zasadzie wznowienia
Podanie o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej
Podanie o udzielenie długu kredytowego
Podanie o udzielenie urlopu zdrowotnego
Podanie wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim
Wniosek o urlop ogólny
Wzór podania do Kierownika dydaktycznego ogólny
Podanie o powtarzanie przedmiotu
podanie o przedluzenie terminu skladania pracy dyplomowej

ENG
Access to the materials – diploma thesis
Admission on studies
Admission on the basis of resuming studies
APPLICATION FOR CREDITDEBT
Health leave
APPLICATION FOR DEAN’S LEAVE
APPLICATION TO REPEAT SUBJECT
Extend deadline to submit diploma thesis
Extension of the deadline to submit documents -diploma theses

Wniosek o wystawienie faktury

Microsoft Azure (dawny program MSDN umożliwiający korzystanie z oprogramowania Microsoft)

Pracownicy i Studenci, którzy chcieliby korzystać z oprogramowania Microsoft Azure (dawny program MSDN Academic Alliance) powinni skontaktować się z Uczelnianym Centrum Informatycznym pod adresem e-mail: administrator_azure@pcz.pl.

W treści wiadomości proszę podać:

    Imię i nazwisko
    Nr albumu
    Wydział, kierunek, semestr studiów

Należy podkreślić że e-mail, z którego zostaje wysłana wiadomość – musi być tym, który jest wprowadzony w systemie USOS.