Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji przy współpracy z Katedrą Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Państwową Inspekcją Pracy mają zaszczyt zaprosić na VII Międzynarodową Konferencję Naukową “BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU: CZŁOWIEK – OBIEKT TECHNICZNY – OTOCZENIE”, która odbędzie się w dniach: 12-14 grudnia 2018 roku w Zakopanem. Więcej informacji na stronie: http://www.qpij.pl/