Dane liczbowe o dorobku naukowym – 2017

W  2017 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1440 publikacji (według stanu na dzień 29.05.2018 r.),
w tym 931 polskojęzycznych oraz 509 obcojęzycznych.

Typ publikacji Liczba publikacji
polskojęzycznych obcojęzycznych
Artykuł w czasopiśmie
(w tym materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science)
295 227
0 10
Fragment w monografii 18 4
Książki 0 0
Skrypt, podręcznik 2 0
Monografia 70 20
Fragment w książce 0 0
Praca doktorska 9 0
Rozdział w monografii
(w tym materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science)
447 151
0 34
Rozdział w książce 0 0
Referat 14 49
Recenzja 0 0
Redaktor czasopisma 20 8
Redakcja materiałów konferencyjnych 0 0
Rozdział w książce 0 0
Rozdział w podręczniku, skrypcie 12 0
Tłumaczenia 0 0
Patent 1 0
Inne 43 50
Razem 1605 931 509