W 2014 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1587 publikacji, w tym 952 polskojęzyczne oraz 635 obcojęzycznych

Typ publikacji Liczba publikacji
polskojęzycznych obcojęzycznych
Artykuł w czasopiśmie 302 210
Fragment w monografii 12 7
Książki 3 1
Skrypt, podręcznik 0 1
Monografia 48 22
Fragment w książce 1 1
Praca doktorska 4 0
Rozdział w monografii 441 198
Referat 77 115
Referat w Web of Science 0 28
Recenzja 2 0
Redaktor czasopisma 13 8
Redakcja materiałów konferencyjnych 1 0
Inne 48 44
Razem 1587 952 635