2011 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1260 publikacje, w tym 894 polskie oraz 366 zagranicznych.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 310 41
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 7 14
Książki 3 0
Skrypt, podręcznik 2 0
Monografia 44 34
Fragment w książce 23 13
Fragment w skrypcie, podręczniku 23 0
Fragment w monografii 53 6
Referat 66 69
Recenzja 1 0
Inne 37 1
Redaktor czasopisma 5 1
Redakcja materiałów konferencyjnych 2 0
Rozdział w  książce 0 1
Rozdział w monografii 315 186
Tłumaczenie 2 0
Razem 894 366