2009 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1034 publikacje, w tym 765 polskie oraz 269 zagranicznych.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 102 77
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 4 6
Książki 16 1
Skrypt, podręcznik 8 1
Monografia 30 10
Fragment w książce 182 29
Fragment w skrypcie, podręczniku 4 0
Fragment w monografii 382 84
Referat 20 59
Recenzja 0 0
Inne 16 2
Redaktor czasopisma 657 341
Redakcja materiałów konferencyjnych 657 341
Rozdział w  książce 657 341
Rozdział w monografii 657 341
Tłumaczenie
0 0
Razem 765 269