2008 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 998 publikacje, w tym 657 polskie oraz 341zagranicznych.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 98 41
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 5 8
Książki 21 13
Skrypt, podręcznik 5 0
Monografia 15 1
Fragment w książce 272 126
Fragment w skrypcie, podręczniku 25 0
Fragment w monografii 183 63
Referat 23 89
Recenzja 0 0
Inne 10 0
RAZEM 657 341