2007 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 923 publikacje, w tym 633 polskie oraz 290zagranicznych.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 98 51
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 3 5
Książki 15 3
Skrypt, podręcznik 4 0
Monografia 6 1
Fragment w książce 220 113
Fragment w skrypcie, podręczniku 0 0
Fragment w monografii 236 1
Referat 35 116
Raport 3 0
Inne 13 0
RAZEM 633 290