2006 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 893 publikacje, w tym 696 polskie oraz 197zagranicznych.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 104 22
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 0 13
Książki 13 2
Skrypt, podręcznik 3 0
Monografia 8 2
Fragment w książce 289 61
Fragment w skrypcie, podręczniku 32 0
Fragment w monografii 188 46
Referat 41 51
Recenzja 4 0
Inne 7 0
RAZEM 696 197