2005 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 810 publikacje, w tym 545 polskie oraz 265zagranicznych.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 125 33
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 0 8
Książki 24 0
Skrypt, podręcznik 4 0
Monografia 6 1
Fragment w książce 188 10
Fragment w skrypcie, podręczniku 0 0
Fragment w monografii 123 31
Referat 72 182
Recenzja 2 0
Inne 123 31
RAZEM 545 265