Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – “Doskonalenie kompetencji w zakresie analizy danych” (sygnatura wniosku POWR.03.01.00-00-W032/18).
Dofinansowanie projektu z UE: 62 398,15 zł
Okres realizacji projektu: 1.09.2019 – 28.02.2021

Projekt jest realizowany poprzez utworzenie dwóch kursów e-learningowych typu MOOC dostępnych na platformie NAVOICA (https://navoica.pl/).
Kurs jest dostępny w języku polskim i angielskim:
1. Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w analizie danych
2. Methods, techniques and tools used in data analysis

Serdecznie zapraszamy studentów dwóch ostatnich semestrów, wszystkich kierunków studiów do wzięcia udziału w kursie.