Aktualne:

W latach 2019-2021 realizowane są następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
Krajowy Edukacyjny (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) Dr Paula Bajdor – kierownik  Projektu

Dr inż. Ilona Pawełoszek,

Prof. dr hab. Dorota Jelonek,

Dr inż. Damian Dziembek,

Dr inż. Tomasz Turek,

Dr inż. Aleksandra Ptak,

Dr Leszek Ziora,

Dr inż. Andrzej Chluski,

Dr hab. Marta Starostka-Patyk

„Doskonalenie kompetencji w zakresie analizy danych”, nr umowy: POWR.03.01.00-00-W032/18. 1.09.2019-28.02.2021

Archiwalne:

W latach 2017-2020 realizowane są następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
Międzynarodowy Edukacyjny ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP Dr Paula Bajdor

Dr hab. Marta Starostka-Patyk

Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz

Dr hab. inż. Piotr Pachura, prof. PCz

Dr hab. inż. Janusz Starczewski, prof. PCz

Tytuł: TecHnology and EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development – TecHUB 4.0

Nr projektu: 2018-1-RO01-KA203-049611

 smart-techub.eu

facebook.com/Techub40

1.11.2018-31.10.2020
 

ERASMUS+ „Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym”

dr hab. inż. Tomasz NITKIEWICZ, prof. PCz

dr hab. Dorota JELONEK, prof. PCz

dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCz

dr Anna WIŚNIEWSKA-SAŁEK

dr inż. Sylwia JANKOWSKA

CURRICULUM DEVELOPMENT OF MASTER’S DEGREE PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING FOR THAILAND SUSTAINABLE SMART INDUSTRY – MSIE4.0

msie4.ait.ac.th

www.facebook.com/MSIE4Thailand/

15.10.2017 –  14.10.2020

W latach 2014-2015 realizowane są następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
Edukacja dla rozwoju badań i innowacji dr Marta Daroń ·  Cel projektu to wprowadzenie do oferty edukacyjnej Politechniki Częstochowskiej nowej specjalności na Wydziale Zarządzania (pt. Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja badań) na studiach stacjonarnych II stopnia.

·     Projekt ma charakter badawczy, ponieważ obejmuje takie zadania, jak: badanie rynku pracy, badanie potrzeb interesariuszy, dotyczących profilu kompetencyjnego absolwenta ww. specjalności, opracowanie programu nauczania, przygotowanie niezbędnych materiałów dydaktycznych do przedmiotów, planu praktyk i innych.

·       Dyscyplina naukowa, z którą związany jest projekt – ekonomia, zarządzanie.

Świat nauki i biznesu w jednym miejscu

WWW.PLATFORMA.EDP.ORG.PL

1.04.2014 – 30.11.2015

 

W latach 2011-2013 realizowane były następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
W ramach konkursu
“SONATA”
dr Marta Starostka – Patyk Zarządzanie logistyczne produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyujnych

Informacje o projekcie

18.06.2013 – 17.04.2017
W ramach konkursu
“TEMPUS IV”
dr Marta Starostka – Patyk  

Strengthening the training development of Logistics in Morocco through an Observatory in Logistics Training OFL & Platforms of Excellence in Logistics PEL

 

10.2011 –
10.2014

W latach 2008-2010 realizowane były następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
Grant promotorski dr hab.inż. Kazimierz Fiedorowicz, prof. PCz Rola funduszy strukturalnych w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim. 12.06.2008 – 31.07.2010
Grant promotorski prof.dr hab.inż. Leszek Kiełtyka Identyfikacja i monitoring czynników wpływających na decyzje marketingowe w małych przedsiębiorstwach. 07.05.2008 – 31.12.2009
Grant promotorski prof.dr hab.inż. Stanisław Borkowski Identyfikacja determinant jakości odlewów ciśnieniowych ze stopów Al-Si. 07.07.2008 – 15.07.2010
Grant własny prof.dr hab.inż. Leszek Kiełtyka Analiza i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych. 15.04.2008 – 14.04.2010
Grant własny dr inż. Dariusz Wielgórka Zarządzanie procesem konsolidacji a efektywność połączeń w polskim sektorze bankowym. 22.10.2008 – 21.10.2010

W latach 2005-2007 realizowano następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
Grant promotorski Prof.dr hab. Mieczysław Moszkowicz Analiza racjonalności zastosowania outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach przemysłu odzieżowego jako źródła poprawy konkurencyjności 09.11.2004 – 08.07.2006
Grant promotorski Prof.dr hab. Jan Lichtarski Wpływ funduszy Unii Europejskiej na proces rozwoju wewnętrznego przedsiębiorstw artykułów rolnych 29.04.2005 – 28.04.2006
Grant promotorski prof. Dr hab. Jadwiga Suchecka Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce i wybranych krajach OECD. Analiza statystyczno-ekonometryczna 24.05.2004 – 23.05.2005
Grant promotorski Prof.dr hab. Jan Duraj Analiza strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa 30.05.2005 – 29.01.2007
Grant własny Prof.dr hab. Leszek Kiełtyka Wykorzystanie systemów wieloagentowych integratorów przepływu informacji w zarządzaniu informacją rynkową 31.08.2004 – 30.08.2006
Grant własny dr inż. Elżbieta Krajewska-Bińczyk Kontroling dynamiczny w zarządzaniu efektywnością zmian procesów gospodarczych przedsiębiorstwa 19.10.2002 – 12.02.2005
Projekt badawczy zamawiany Prof.dr hab.inż. Monika Gierzyńska-Dolna Badania tribologiczne nowych biomateriałów tytanowych z warstwami powierzchniowymi 20.12.2002 – 19.09.2005
Projekt celowy Prof. dr hab.inż. Andrzej Rusek Opracowanie i badania przetwornicy częstotliwości ze zmodyfikowanym układem sterowania uwzględniającym wymóg pracy w układzie zasilania napędu głównego reaktora polimeryzacji 15.03.2004 – 15.11.2005