X. Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji” pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej – firmy rodzinne vs firmy nierodzinne.

IX Międzynarodowej Konferencji Naukowe ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  W ZARZĄDZANIU I FINANSACH
NAUKA –BIZNES –SAMORZĄD perspektywa ”COVID-19”  17.06.2020  
Zaproszenie