IX Międzynarodowej Konferencji Naukowe ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  W ZARZĄDZANIU I FINANSACH
NAUKA –BIZNES –SAMORZĄD perspektywa ”COVID-19”  17.06.2020  
Zaproszenie