Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania zaprasza na studia podyplomowe na nowym kierunku Administracyjny asystent medyczny.