Zapraszamy na międzynarodową konferencję na temat aktywnego uczenia się w edukacji inżynierskiej (PAEE / ALE ‘ 2020).

Home